Hebei style Xing Yi Quan
(Image 9 of 21)
She Xing (Snake Form)