Hebei style Xing Yi Quan
(Image 4 of 21)
Beng Quan (Smashing)