Hebei style Xing Yi Quan
(Image 11 of 21)
Yan Xing (Swallow Form)